Język strony:

pl / en / fr /

Warsztaty i szkolenia psychologiczne

Nasza firma oferuje zajęcia dla różnorodnych grup. Oddziaływanie zakłada wykorzystanie różnych metod pracy z uczestnikami np. dyskusja, wykład, psychoedukacja, burza mózgów, zabawy, testy psychologiczne. Prowadzimy warsztaty dotyczące różnej tematyki. Oto przykłady:

Zapraszamy do kontaktu firmy i korporacje, szkoły oraz organizacje pozarządowe. Każdy warsztat opracowujemy indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy lub instytucji. Prowadzimy warsztaty w wybranym przez klienta miejscu (także kilkudniowe treningi wyjazdowe) lub w naszej siedzibie.

Dodatkowo do usługi warsztatów dodajemy każdorazowo konsultację z przełożonymi np. wychowawcami klasy, w celu udzielenia informacji zwrotnej na temat grupy, jej zagrożeń i możliwości. W razie wykrycia nieprawidłowości służymy poradą psychologiczną oraz informacją, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Możemy również zaproponować przeprowadzenie wideotreningu komunikacji dla grupy, w celu poprawy komunikacji lub serii zajęć edukacyjnych z udziałem psa terapeutycznego.