Psychoterapia

IMG_1383Prowadzimy psychoterapię osób dorosłych, dzieci oraz młodzieży.

Psychoterapia jest to forma leczenia. Jej cele mogą być różne i mogą zmieniać się w trakcie procesu w zależności od potrzeb danej osoby. Oto kilka przykładów:

– poprawa samopoczucia,
– usunięcie objawów (np. lęku, obsesyjnych myśli, kompulsywnych zachowań, fobii, objawów somatycznych, które nie mają podłoża medycznego),
– zmiana w zachowaniu,
– zmiana w osobowości,
– rozwój osobisty,
– poprawa relacji interpersonalnych.

W naszej Poradni Psychologicznej w Krakowie pracujemy zgodnie z metodą psychoterapii psychodynamicznej, która czerpie w głównej mierze z psychoanalizy. W swojej pracy kierujemy się aksjologią psychoterapeuty psychodynamicznego (opracowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne).

+48 797 231 903ul. Sławkowska 10 Kraków