Na czym polega?

Psychoterapia psychodynamiczna to podejście do leczenia trudności i zaburzeń natury psychologicznej, które wyrosło w oparciu o klasyczną psychoanalizę i współczesną psychologię oraz psychiatrię. To metoda, która sprawdza się zarówno w leczeniu dorosłych, młodzieży, jak i dzieci. Skuteczność stosowania psychoterapii psychodynamicznej została potwierdzona w badaniach naukowych.

Głównym założeniem jest przyjęcie koncepcji nieświadomości, czyli struktury psychicznej człowieka, która wpływa na jego życie bez możliwości samodzielnej refleksji, czy modyfikacji. Na nieświadomość składają się np.: sposoby łagodzenia trudnych emocji, wzory budowania bliskich relacji, pragnienia i oczekiwania, konflikty wewnętrzne. Psychoterapeuta ma za zadanie – poprzez swoje komentarze – budować obraz psychicznego funkcjonowania pacjenta. Aby było to możliwe, podstawowym czynnikiem sprzyjającym terapii i zmianom, jest bliska relacja terapeuty z pacjentem, oparta o zaufanie, zrozumienie problematyki pacjenta i sojusz.

Relacja terapeutyczna budowana jest poprzez stałe spotkania w ramach zawartych w tzw. kontrakcie, w atmosferze poszanowania intymności i indywidualności pacjenta. Zgodnie z koncepcją przeniesienia, relacja terapeutyczna dostarcza także informacji, o tym jak pacjent tworzy inne, ważne relacje w swoim życiu.

Celem psychoterapii jest złagodzenie lub eliminacja objawów, z którymi zgłasza się pacjent, poszerzenie wiedzy na temat jego funkcjonowania psychologicznego, a co za tym idzie stała zmiana w indywidualnym i społecznym funkcjonowaniu.

+48 797 231 903ul. Sławkowska 10 Kraków