Psychoterapia dzieci i młodzieży

W naszej poradni prowadzimy także psychoterapię dla dzieci w wieku 4 – 13 lat oraz dla nastolatków. W tym celu stworzyłyśmy specjalny kącik dla dziecięcych pacjentów, z grami, zabawkami oraz pomocami psychologicznymi, który ma służyć nawiązaniu dobrej relacji z terapeutą i owocnej pracy .

Psychoterapia młodszych dzieci opiera się głównie na zabawie inicjowanej przez dziecko, zgodnie z założeniem, że jest to podstawowy sposób komunikowania światu przeżyć wewnętrznych oraz odreagowania napięć i emocji. Terapeuta poprzez zabawę z dzieckiem i obserwację, tworzy relację i daje komentarze dotyczące sposobów działania dziecka oraz wyjaśnia to, co dla dziecka trudne czy niezrozumiałe.

Rozpoczęcie pracy z dzieckiem, czy nastolatkiem wymaga konsultacji z rodzicami, w celu poznania problematyki, z którą zgłasza się rodzina, a także informacji o dotychczasowym rozwoju małego pacjenta. Po wstępnych konsultacjach spisywany jest z dzieckiem i rodzicami kontrakt terapeutyczny zawierający podstawowe ramy spotkań oraz cele, którym ma służyć psychoterapia. Rodzice otrzymują informacje dotyczące dziecka w czasie konsultacji indywidualnych z poszanowaniem zasady tajemnicy zawodowej wobec dziecka.

+48 797 231 903ul. Sławkowska 10 Kraków