Język strony:

pl / en / fr /

Psychoterapia indywidualna

       Psychoterapia jest to forma leczenia. Jej cele mogą być różne i mogą zmieniać się w trakcie procesu w zależności od potrzeb danej osoby. Oto kilka przykładów:

- poprawa samopoczucia,
- usunięcie objawów (np. lęku, obsesyjnych myśli, kompulsywnych zachowań, fobii, objawów somatycznych, które nie mają podłoża medycznego),
- zmiana w zachowaniu,
- zmiana w osobowości,
- rozwój osobisty,
- poprawa relacji interpersonalnych.

Poznanie psychologicznych przyczyn zaburzeń w funkcjonowaniu, a tym samym osiągnięcie celu psychoterapii jest procesem długotrwałym. Psychoterapia trwa od roku do kilku lat.

W naszej Poradni Psychologicznej Kraków pracujemy zgodnie z metodologią psychoterapii psychodynamicznej, która czerpie w głównej mierze z psychoanalizy. W swojej pracy będziemy kierujemy się aksjologią psychoterapeuty psychodynamicznego (opracowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Do skorzystania z psychoterapii zapraszamy: