Język strony:

pl / en / fr /

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest to pomoc krótkoterminowa. Zazwyczaj odbywa się 6-10 spotkań. Każda sesja trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Celem interwencji kryzysowej jest pomoc w pozytywnym rozwiązaniu kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek. Kryzysy mogą wynikać z różnych sytuacji zewnętrznych (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy) lub ze zmian wynikających z rozwoju człowieka (np. zmiana roli społecznej). Kryzysy dotykają każdego człowieka na różnych etapach jego życia. Rolą interwenta kryzysowego jest wesprzeć człowieka w kryzysie w taki sposób, aby z trudnego doświadczenia mógł wyjść jeszcze silniejszy.