Język strony:

pl / en / fr /

usługi

Poradnia psychologiczna Kraków - Usługi

Nasza firma świadczy szereg usług psychologicznych dla zróżnicowanej grupy osób: dorosłych, dzieci, młodzieży, rodzin oraz grup.

Każdorazowo przeprowadzamy 1 do 3 wstępnych konsultacji. Mają one na celu określenie potrzeb i oczekiwań zgłaszającej się do nas osoby, a także udzielenie przez nas informacji zwrotnej na temat możliwej do zaoferowania formy pomocy. Konsultacja nie zobowiązuje do skorzystania z naszej oferty, jej efektem może być również skierowanie do odpowiedniej instytucji lub innego specjalisty.
Podczas konsultacji psychologicznej mamy możliwość przeprowadzenia pełnej diagnozy psychologicznej. Posiadamy testy psychologiczne oraz wykształcenie pozwalające posługiwać się nimi w sposób profesjonalny. Badamy między innymi:
- iloraz inteligencji dorosłych oraz dzieci,
- poziom rozwoju umysłowego dzieci,
- osobowość,
- temperament,
- poziom lęku

 • Psychoterapia indywidualna

         Psychoterapia jest to forma leczenia. Jej cele mogą być różne i mogą zmieniać się w trakcie procesu w zależności od potrzeb danej osoby. Oto kilka przykładów:

  - poprawa samopoczucia,
  - usunięcie objawów (np. lęku, obsesyjnych myśli, kompulsywnych zachowań, fobii, objawów somatycznych, które nie mają podłoża medycznego),
  - zmiana w zachowaniu,
  - zmiana w osobowości,
  - rozwój osobisty,
  - poprawa relacji interpersonalnych.

  Poznanie psychologicznych przyczyn zaburzeń w funkcjonowaniu, a tym samym osiągnięcie celu psychoterapii jest procesem długotrwałym. Psychoterapia trwa od roku do kilku lat.

  W naszej Poradni Psychologicznej Kraków pracujemy zgodnie z metodologią psychoterapii psychodynamicznej, która czerpie w głównej mierze z psychoanalizy. W swojej pracy będziemy kierujemy się aksjologią psychoterapeuty psychodynamicznego (opracowaną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

  Do skorzystania z psychoterapii zapraszamy:

  • Osoby dorosłe: prowadzimy psychoterapię zaburzeń lękowych, zaburzeń osobowości, a także terapię wspierającą psychoz.

  • Młodzież oraz dzieci: w celu poznania świata psychicznego dziecka stosujemy zabawy, specjalne testy psychologiczne dla dzieci, gry planszowe oraz przeróżne materiały plastyczne.

  • Osoby anglojęzyczne oraz francuskojęzyczne: zapraszamy obcokrajowców pochodzących z krajów kultury zachodniej. Zgodnie z aksjologią psychoterapeuty psychodynamicznego, która mówi o tym, że „psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenia etnocentrycznego”, nieetycznym więc byłoby leczenie pacjenta spoza naszej kultury.

 • Interwencja kryzysowa

  Interwencja kryzysowa jest to pomoc krótkoterminowa. Zazwyczaj odbywa się 6-10 spotkań. Każda sesja trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu. Celem interwencji kryzysowej jest pomoc w pozytywnym rozwiązaniu kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazł się człowiek. Kryzysy mogą wynikać z różnych sytuacji zewnętrznych (np. śmierć bliskiej osoby, wypadek, utrata pracy) lub ze zmian wynikających z rozwoju człowieka (np. zmiana roli społecznej). Kryzysy dotykają każdego człowieka na różnych etapach jego życia. Rolą interwenta kryzysowego jest wesprzeć człowieka w kryzysie w taki sposób, aby z trudnego doświadczenia mógł wyjść jeszcze silniejszy.

   

 • Wideotrening komunikacji (VIT)

  Wideotrening komunikacji to metoda opracowana w latach 80-tych przez holenderskiego psychologa Harriego Biemansa służąca pomocy w poprawie komunikacji w rodzinie. Może również z powodzeniem być stosowana w szkołach lub firmach, w których ważna jest komunikacja pomiędzy liderem, a zespołem.

  Metoda wideotreningu komunikacji polega na przeprowadzeniu cyklu nagrań wideo (5-8) wraz z omówieniem każdego materiału. Trener nagrywa krótkie filmiki w codziennych sytuacjach u klienta, a następnie wspólnie oglądają materiał. Dzięki temu klient otrzymuje jasną informację o tym, które jego zachowania służą budowie pozytywnych relacji oraz rozwiązaniu problemu. Dzięki materiałowi wideo klient może zobaczyć w jaki sposób inne osoby reagują na jego określone zachowania. Praca z kamerą jest bardzo efektywna i krótkoterminowa. 

 • Dogoterapia

  Dogoterapia jest terapią z udziałem przeszkolonego psa. Może być stosowana jako działanie profilaktyczne (przeciwdziałanie zaburzeniom lub pogłębianiu się zaburzeń rozwojowych), stymulacja rozwoju, a także korekta już istniejących zaburzeń. Tę metodę można wykorzystywać do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi jako wsparcie rehabilitacji, z dziećmi z deficytami emocjonalnymi czy osobami starszymi jako forma psychoedukacji. Pies w dogoterapii motywuje do pracy, pomaga wykonywać pewne ćwiczenia, a przede wszystkim ułatwia nawiązanie relacji, która jest bardzo ważna dla procesu terapii. Jedna sesja dogoterapii trwa 45 minut.

 • Dogoedukacja

  Dogoedukacja skierowana jest przede wszystkim do przedszkoli oraz szkół podstawowych. Polega ona na przeprowadzeniu zajęć edukacyjnych dla szkolnej klasy lub grupy w przedszkolu z udziałem wyszkolonego psa-terapeuty. Celem tych zajęć jest zwiększenie świadomości dzieci na temat bezpieczeństwa w kontakcie ze zwierzętami, mowy ciała psa oraz obowiązków związanych z posiadaniem pupila w domu. Zajęcia te są bardzo atrakcyjne dla dzieci ze względu na obecność psa oraz możliwość zabawy z nim. Dogoedukacja trwa 45 minut (godzina lekcyjna).

 • Warsztaty i szkolenia psychologiczne

  Nasza firma oferuje zajęcia dla różnorodnych grup. Oddziaływanie zakłada wykorzystanie różnych metod pracy z uczestnikami np. dyskusja, wykład, psychoedukacja, burza mózgów, zabawy, testy psychologiczne. Prowadzimy warsztaty dotyczące różnej tematyki. Oto przykłady:

  • Trening umiejętności miękkich takich jak: motywacja, samoocena, asertywność, efektywna komunikacja. Ma na celu poprawę funkcjonowania oraz podwyższenie poziomu wiedzy uczestników z danego zakresu.

  • Zajęcia integracyjne mają na celu lepsze poznanie się uczestników, wzmocnienie potencjału danej grupy, diagnozę ról grupowych oraz poprawę współpracy i komunikacji.

  • Zajęcia profilaktyczne, czyli praca nad zapobieganiem niepożądanym zachowaniom w grupie, diagnoza problemów grupowych oraz potencjału i zasobów grupy.

  Zapraszamy do kontaktu firmy i korporacje, szkoły oraz organizacje pozarządowe. Każdy warsztat opracowujemy indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy lub instytucji. Prowadzimy warsztaty w wybranym przez klienta miejscu (także kilkudniowe treningi wyjazdowe) lub w naszej siedzibie.

  Dodatkowo do usługi warsztatów dodajemy każdorazowo konsultację z przełożonymi np. wychowawcami klasy, w celu udzielenia informacji zwrotnej na temat grupy, jej zagrożeń i możliwości. W razie wykrycia nieprawidłowości służymy poradą psychologiczną oraz informacją, gdzie szukać specjalistycznej pomocy. Możemy również zaproponować przeprowadzenie wideotreningu komunikacji dla grupy, w celu poprawy komunikacji lub serii zajęć edukacyjnych z udziałem psa terapeutycznego.